Auksjon lørdag 25.05.19

Obj.

Beskrivelse.

Utrop.

 

Posthistorie Finnmark

 

1

Klipp med flott avtrykk 8-kant Dampskibet Nordcap

200,-

2

Nk 4 med 2 halvstempler 8-kant Dampskibet Nordcap

200,-

3

Nk 4 stemplet omvendt 3-ring 152 (Kjøllefjord)

200,-

4

Nk 4 nær prakt 1-ring Ostfinmarkens - Dpskb 2 4 1864

300,-

5

Nk 4 nær prakt 1-ring Gjæsvær 22  6 1863

200,-

6

Nk 8 stemplet prakt 1-ring Berlevaag 9 5 1865

200,-

7

Nk 8 sidevendt flott 1-ring Østfinmarken 7 5 1869

200,-

8

Nk 8 nær full stemplet 1-ring Loppen 13 4 1867

100,-

9

Nk 8Ib nær fullstemplet 1-ring Kjøllefjord 11 5 1870

100,-

10

Nk 14 flott sidevendt 1-ring (blått stempel) Kaafjord 19 9 1871

100,-

11

Nk 18b prakt 1-ring Lebesby 22 7 1875

150,-

12

Nk 18 nær prakt 1-ring Sopnæs 11 10 1876

75,-

13

Nk 19Ia håndannulert Kom.. 16/ (Komagfjord) skjev sentr og hj.tg nede til høyre skadet

100,-

14

Nk 21 pent lett sidev mot høyre 1-ring Vadsø(type 1) 18 7 187? (uvanlig porto)

175,-

15

Nk 25III nær prakt 1-ring Tanen 1312 1879

150,-

16

Nk 57 prakt 1-ring Sopnæs 24 ? ?

50,-

17

Nk 77 nær fullstemplet SL Grendse Jakobselv 25 XI 06 (6.pkt - sjelden)

100,-

18

Nk 100x2 klipp stemplet SL Kaafjord 17 IV 18 (4.pkt)

40,-

19

Nk 125 klipp stemplet IIL Bugønes 22 I 24 (5.pkt)

75,-

20

Nk 125 klipp stemplet IIL Finkongkjeilen 18 III 25 (4.pkt)

50,-

21

Nk 127 klipp stemplet SL Bjørnevand -5 II 23 (3.pkt)

30,-

22

Nk 127 klipp stemplet SL Bredvik -4 XI 23 (5.pkt)

75,-

23

Nk 127 klipp stemplet SL Hasvik 21VI 24 (3.pkt)

30,-

24

Nk 127x2 klipp stemplet SL Grense-Jakobselv 20 XI 26 (8.pkt - sjelden)

150,-

25

Nk 127 klipp stemplet SL Kamøvær 24 V 24 (5.pkt)

75,-

26

Nk 127 klipp stemplet SL Havningberg 28 IV 23 (3.pkt)

40,-

27

Nk 127 klipp stemplet SL Kjelvik -7 X 24 (3.pkt)

30,-

28

Nk 127 klipp stemplet IIL Kiberg 14 VIII 26 (4.pkt)

50,-

29

Nk 127x2 klipp stemplet SL Langfjorddalen 9 I 23 (5.pkt)

75,-

30

Nk 127 klipp stemplet IIL Kvalsund 1 II 23 (liten skade på merket nede til venstre - 4.pkt)

20,-

31

Nk 127 klipp stemplet SL Loppa 17 II 24 (4.pkt)

50,-

32

Nk 143/145 klipp stemplet SL Brennelv -3 III 3? (5.pkt)

50,-

33

Nk 150 klipp stemplet HJ-SL Kirkenes -7 VI 39 (hjelpestempel)

75,-

34

Nk 150 klipp stemplet SL Bekkarfjord 10 III 36 (8.pkt - sjelden)

150,-

35

Nk 218 nær prakt SA Karasjok -4 10 38

30,-

36

Nk 218 nær prakt TA Vestfinnmark A 7 8 38

40,-

37

Nk 218 flott TA Vestfinnmark E 28 10 38

30,-

38

Nk 221y prakt TA Vestfinnmark B 31 3 40

50,-

39

221x flott sidevendt TA Vestfinnmark E 21 5 39

20,-

40

Nk 221 PRAKT KPH Petterlund

250,-

41

Nk 246 klipp stemplet IIA Bergsfjord 20 4 42

30,-

42

Nk 350 Prakt SL Gulgofjorden 22 I 49

50,-

43

Nk 462/471 klipp stemplet HJ-SA Bjørnevatn 10 12 63 (hjelpestempel) 2 avtrykk

50,-

44

Nk 471 Prakt TA Salttjern -8 5 65

30,-

45

Tj.25 flott lett sidevendt mot venstre KPH Sandnes i Sør-Varanger

200,-

46

6 kort fra Hoover sendt fra Øksfjord, Kautokeino, Karasjok, Nordvågen i Finnmark, Elvebakken og Honningsvåg fra 40- og 50-tallet. (se scan)

50,-

47

Brev med nk. 460 stemplet IIA Seida 24-12-60 (se scan)

30,-

48

Brev med nk. 396 stemplet IIA Langvasseid 25-7-55 (se scan)

40,-

49

Brev med nk. 460 stemplet IIA Tanaruten A 18-5-59 (se scan)

40,-

50

Brev med nk. 100 stemplet SL Tanaruten 2 X 11 (se scan)

40,-

51

Logokonvolutt Joh. Isaksen - Ytre Billefjord m/nk.246x2 st. SL Ytre Billefjord 23 IX 41 (REK-brev)

100,-

52

5-øres brevkort stemplet KIRKENÆS I VARANGER 21/12 1895, side stemplet Vadsø 23/12 95. Pent!

750,-

53

Brev frankert med 10-øre stemplet Bugønæs 27 X 09, sendt til Nordre Odalen

150,-

54

Brev frankert med 65 øre, stemplet KPH Munkefjord, side stemplet Kirkenes 13-5-74

75,-

55

Luftpostruten Tromsø-Kirkenes stemolet 1ste Nord- og 1ste Sydtur 2-7-1938, Kirkenes 4-7-38 bak

75,-

56

H7 gjennomgangslodd frankert med 15+10ø Nasjonalhjelpen, stemplet Jakobsnes 31/5 46

30,-

57

Nk 344, stemplet prima KPH Langvasseid type 1 (T. 1073)

300,-

58

5 pene stemplet i Sør-Varanger: Kirkenes, Svanvik, Elvenes, Skogfoss og Sandnes i Sør-Varanger

75,-

59

Stort klipp med tjenestemerker stemplet VARDØ 8 3 63

50

60

Brevkort stemplet ELVEBAKKEN 20 II 54 til Kåfjord

50

61

Verdibrev stemplet KORSFJORDEN 18 10 51 til Kåfjord

50

62

Verdibrev stemplet KVIBY I ALTEN 31 10 50 til Kåfjord

50

63

Brev stemplet TALVIG 30 V 22 til Kristiania

50

64

Verdibrev stemplet TALVIK 20 10 53 til Elvebakken – omadressert til Kåfjord. Logokonvolutt

50

65

Brev stemplet TRONDHEIM KIRKENES P 19 4 53 til Kåfjord. Logokonvolutt.

50

66

Portofritt brev stemplet ELVEBAKKEN 15 VII 16 til Bossekop

50

67

Verdibrev stemplet TAPPELUFT 19 11 51 til Kåfjord

50

68

Verdibrev stemplet ELVEBAKKEN 19 2 53 til Kåfjord

50

69

Brev stemplet TALVIK 26 5 43 til Bodø

50

70

Verdibrev stemplet ØKSFJORD 29 12 62 til Elvebakken. Segl fra postkontoret på baksiden + påsatt frimerke for tellegebyr

50

71

NK 43 på klipp ALTEN 7/8 1887

30

72

4-blokk 10 øres portomerker POLMAK 28 X 24

30

73

NK 18 på klipp VADSØ 16 11 1872

30

74

Brev NK 8 stemplet HAMMERFEST 22 5 1867

100

75

Avisbanderole fra CAPE OF GOOD HOPE riststempel rundt århundreskiftet til HAMMERFEST

100

76

Brev til Postkontoret i Kirkenes stemplet VADSØ 20 8 47. Brevmerke bak

30

77

Brevkort fra Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab stemplet HAMMERFEST 1892. Brett

150

 

Posthistorie øvrig

 

78

Nk 1 flott omvendt 3-ring 14 (Arendal type 1), smal marg nede på merket (AA)

200,-

79

Nk 4 nær prakt 1-ring Haa 4 12 1860 (RO)

100,-

80

Nk 14 prakt 1-ring Vigedal 5 8 1869 (RO)

100,-

81

Nk 53II prakt IIH Ibestad 8 X 86 (TR)

100,-

82

Nk 53III prakt omvendt 1-ring Lyngen 28 6 1890 (type 2) (TR)

50,-

83

Nk 53IV nær prakt 1-ring Sør-Reisen 1 2 1882 (TR)

100,-

84

Nk 208 klipp stemplet HJ-SA Sætre i Hurum 19 5 39 (brett på  tvers av merket-se scan)

30,-

85

Nk 218 flott sidevendt KPH Hesja (6.pkt) RO

100,-

86

Nk 218 sidevendt KPH Malmheim (5.pkt) RO

50,-

87

Nk 246 klipp stemplet TA Eidsnes -7 9 42 (Aalesund-MR)

40,-

88

Nk 246x5 klipp stemplet HJ-SA Sandnes 19 9 46 - 3 avtrykk ( (RO)

50,-

89

Nk 247 klipp stemplet HJ-SA Gudå 22 1 44 (NT)

50,-

90

Nk 250 klipp stemplet HJ-SL Aukra 19 VI 46 (MR)

50,-

91

H7-Lotteriet stemplet HJ-SA Sandnes 24 10 46 (RO)

75,-

92

Nk 360 flott KPH Hestetæet (4.pkt) HO

50,-

93

Nk 460 klipp stemplet KPH Hesthaugen (5.pkt) HO

50,-

94

Tj.76/87 klipp stemplet HJ-SL Aker Sykehus 12 XII 67? (Oslo)

40,-

95

Klipp med flott avtrykk KPH Skeie (5.pkt) RO

40,-

96

Klipp med fin blått avtrykk KPH Draksten (6.pkt) ST

50,-

97

Klipp med fint blått avtrykk KPH Malmefjord (9.pkt) MR

60,-

98

Følgebrev med nk. 108x2, 123 og 127x5 stemplet linjest. Kristiania 26.IX 23.8-5 E sendt til Havningberg  stemplet bak SL Havningberg 10 X 23

75,-

99

Følgebrev med nk. 112 og 123 stemplet Kristiania 13.X.23.8-5 E og Firkantstempel Kristiania 13. X 23 sendt til Havningberg stemplet bak SL Havningberg 20 X 23 (se scan)

75,-

100

Følgebrev med nk. 110, 111 og 123 stemplet Fredrikstad 11 X 23 5E sendt til Havningberg stemplet bak SL Havningberg 20 X 23 (se scan)

75,-

101

Følgebrev med nk. 112, 120, 123 og 127 stemplet Kristiania 20.X.23.8-5 E sendt til Havningberg stemplet bak SL Havningberg 3 XI 23 (se scan)

75,-

 

Postkort Finnmark

 

102

Parti fra Nyborg. Norrønafly nr 75549

75

103

Sletnes Fyr. Norrønafly nr 79676

75

104

Lot 4 kort Hamningberg

100

105

Lot 5 tegnede kort Hamningberg

100

106

Postkort fra Vadsö. No. 116. Ubrukt

100

107

Postkort fra VADSØ. Nr. 2 utgitt av Vadsø Bok- og papirhandel. Datert 18/9 1940. Påført FELDPOST

100

108

Postkort fra SVÆRHOLTKLUBBEN. Utg: 142 ØSTLYNGEN 1901. Fotograf Betzy Akersloot-Berg. Brukt i 1902

200

109

Postkort fra HAMMERFEST. Kirkens Indre. Utg: 33572 ØSTLYNGEN 1901. Ubrukt

200

110

Photographicum. (Forløper til postkort) Hornviken, opstigningen til Nordkap. Utgiver Stoppenbrink

100

111

Vardøhuus. Udelt bakside sendt til Frankrike 23.10.00

200

112

Fra Vardø havn sendt 28.08.09. Brett.

150

 

Postkort øvrig

 

113

Hurtigrutelot 3 kort TFDS båter (Ragnvald Jarl, Nordstjernen, Harald Jarl)

75

114

Hurtigrutelot 4 kort ODS båter (Kong Olav, Finnmarken, Nordnorge, Nordkapp)

100

115

Hilsen fra Kalvaag. Ubrukt. Ingen utgiver. Små merker bak etter stått i album.

50,-

116

Skoleskipet ”Tordenskiold” av Trondhjem, 17/37 Mittet. Stemplet Trondheim- Kirkenes U -3 7 34

40,-

117

Lastet otring 17/74 Mittet. Ubrukt (Fra Lofoten)

30,-

118

Bernh. Aaker, Botnhamn D/S Expedition og Fiskeexport. Stemplet Trondheim- Kirkenes O 10 7 34

40,-

119

Vaterfjordenfjorden, Lofoten, Norge. Mittet 901?. Ubrukt

50,-

120

Balstad med Skottind, Lofoten, Norge Mittet 908, Ubrukt

50,-

121

Fra Nyhellesund. (V-Agder) Fot. Hangaard. Ubrukt

50,-

122

Indre Sjømandsmissionens Bethelskib, Eliezer: II. Ingen utgiver. Ubrukt

50,-

123

Klipfisken vaskes. Mittet 553. Ubrukt

30,-

124

Stamsund. Mittet Nr. 2. Små flekker. Ubrukt

50,-

125

Kolorert småf. Fokstuen mrf Snøhættan og Skreahøerne st. SL Dovre 18 IX 10

100,-

126

Kunstnerkort Arne Berg - Julekort stemplet IIL Hammerfest 21 XII 14

100,-

 

Tysk Feltpost

 

127

Tysk Feldpost 24 880 stemplet 3/6 1943. 6. Geb. Div. Stab. Kolosjoki – Kirkenes - Varangerbotn

50

128

Tysk Feldpost 24 880 stemplet 31/7 1943. 6. Geb. Div. Stab. Kolosjoki – Kirkenes - Varangerbotn

50

129

Tysk Feldpost 24 880 stemplet 17/6 1943. 6. Geb. Div. Stab. Kolosjoki – Kirkenes - Varangerbotn

50

130

Tysk Feldpost 23 238 S stemplet 16/9 1941. Nachsch. Kol. Abt 463 – Stab. Kirkenes

50

131

Tysk Feldpost 23 238 S stemplet 26/7 1941. Nachsch. Kol. Abt 463 – Stab. Kirkenes

50

132

Tysk Feldpost 02 549 stemplet 5/8 1940. Nachschub Trupp 67. Kommandantur. KIRKENES

50

133

Tysk Feldpost 11 353 stemplet 20/11 1943. 16. Kp. Geb. Jäg. Rtg. 137. Kolosjoki – Kirkenes – Varangerbotn.

50

134

Tysk Feldpost 11 353 stemplet 27/9 1943. 16. Kp. Geb. Jäg. Rtg. 137. Kolosjoki – Kirkenes – Varangerbotn.

50

135

Tysk Feldpost 11 353 stemplet 16/11 1943. 16. Kp. Geb. Jäg. Rtg. 137. Kolosjoki – Kirkenes – Varangerbotn.

50

136

Tysk Feldpost 11 353 stemplet 26/10 1943. 16. Kp. Geb. Jäg. Rtg. 137. Kolosjoki – Kirkenes – Varangerbotn.

50

137

Tysk Feldpost 11 353 stemplet 29/10 1943. 16. Kp. Geb. Jäg. Rtg. 137. Kolosjoki – Kirkenes – Varangerbotn.

50

138

Tysk Feldpost 33 834 A stemplet 1/9 1943. Geb. Jäg. Rtg. 141 – Stab III. Kolosjoki – Kirkenes - Varangerbotn

50

 

Mynter - Sedler

 

139

5 Kopek Katerina den andre av Russland 1782

200

140

5 Kopek Katerina den andre av Russland 1784

200

141

5 Kopek Katerina den andre av Russland 1794

200

142

5 Kopek Katerina den andre av Russland 1795

200

143

Orginal myntrull med 10 øres mynter fra 1980 (Tot kr.5,-)

10,-

144

Orginal myntrull med 25 øres mynter fra 1982 (Tot kr.10,-)

10,-

145

Norsk pengeseddel 10 kroner 1937 litra W i kvalitet 1-/2

25,-

146

Norsk pengeseddel 10 kroner 1938 litra Y i kvalitet 1-/2

25,-

147

Norsk pengeseddel 10 kroner 1939 litra Z i kvalitet 1-/2

25,-

148

Norsk pengeseddel 10 kroner 1939 litra Y i kvalitet 1-/2

25,-

149

Norsk pengeseddel 10 kroner 1939 litra E i kvalitet 1-/2

25,-

150

Norsk pengeseddel 50 kroner 1939 litra B i dårlig kvalitet (se scan)

50,-

151

Norsk pengeseddel 100 kroner 1938 litra B i kvalitet 1-/2

100,-

152

Norsk pengeseddel 100 kroner 1939 litra B i dårlig kvalitet (se scan)

100,-

 

Øvrig

 

153

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap 50 år

150

 

Auksjonsreglene:
Budgivingen vil foregå med disse intervallene i salen, men forhånds bud selges for 10% over nesthøyeste bud.. F.eks et bud 750, neste 400 så går den for 440 til budgiver med 750 J
I salen bud under kr. 30,- med 2 kroners intervall, mellom 30,- og 100,- med 5 kroners, mellom 100,- og 250,- med 10 kroners, mellom 250,- og 500,- med 25 kroners, mellom 500,- og 1000,- med 50 kroners og bud over 1000,- med intervall på 100 kroner…
I tillegg så tilkommer en provisjon på 10% av tilslagssummen, samt porto/pakking for utsendelse til de som ikke er tilstede på auksjonen og skal ha tilslagene tilsendt med post.
Budene for denne auksjonen sendes:
Vadsø filatelistklubb v/Nils Ingvar Laiti, Bietilæveien 7A, 9800 Vadsø.
Budene kan og gis på mobil: 930 53814, eller min e-mail: nilsingvar59@gmail.com
Vi må ha inn budene senest torsdag 23.05.19  pr. post, eller innen fredag 24.05.19 kl. 20.00 på mobil eller e-mail  
NB! Bilder av objektene vil bli lagt ut på nettsiden vår: www.vadsofilateli.com

LYKKE TIL med budene !!!!!                                                                            Nils Ingvar Laiti