Auksjon Lørdag 26.05.2018

 NB! Scan av alle objekter kommer fortløpende!!

 

Obj.

Beskrivelse.

Utrop.

 

Posthistorie Finnmark.. J

 

1.

Portofri Sak fra Talvik til Trondhjem. Brevet er håndannullert Talg 1/6 53 og sendt med D/S ”Prinds Carl” som gikk fra Hammerfest 1/6 1853 (tur 6) i Nordlandsruten; omkartert TROMSØ 2/6 1853.

900,-

2.

Nk 4 Prakt 1-ring Vardø 7 9 1863 (type 2)

100,-

3.

Portofri sag st. Vadsø 31/5 1862 sendt til Vardø

75,-

4.

Portofritt brev fra Christiania 24/4 1863 til Vardø, transittstemplet Tromsø bak og Hammerfest 7/5 1863 foran. Lakksegl Finans og Told Departementet bak.

75,-

5.

Nk 8 prima stemplet ØSTFINMARKS (DPSK) 12/18 1867, brukt om bord på D/S ”Nordcap” (tur 22)

300,-

6.

Nk 13B stemplet sidevendt 1-ring Kjøllefjord 24 2 1872

200,-

7.

Nk 14 håndannulert 157 Komagfjord

200,-

8.

Nk 14 sidevendt stemplet ØSTFINMARKEN 29/3 1870, Brukt om bord på D/S ”Kong Karl

300,-

9.

Nk 18 Nær prakt 1-ring Lebesby 29 6 1877

100,-

10.

Nk 18 håndannulert SVgr 25/9 75 (Sydvaranger) + omkartert I-ring VADSØ

700,-

11.

Portofrit brevomslag stemplet HMRFST D. HMBRG 26/4 1871 brev sendt fra Hammerfest til Wardø MED D/S ”Haakon Jarl”.

400,-

12.

Nk 19IA håndannulert Kom… 16/ - skjev sentrering og skadet hj.tg nede til høyre

150,-

13.

Brev med 3 skilling (Nk 18) stemplet VADSØ 12/5 1875 sendt til Trondhjem

100,-

14.

NK 21, stemplet 1-ring Vadsø 18/7 187?  (litt uklar og siste årstall mangler) Uvanlig frankering

125,-

15.

Nk 53IV nær prakt omvendt IIL Medfjord 28 V 91 (5.pkt)

100,-

16.

Klipp med nk 118/121 SL Indre Billefjord 26 X 24 (5.pkt)

80,-

17.

Klipp med nk 125 SL Indre Kiberg -3 V 20 (4.pkt)

125,-

18.

Klipp med nk 125 SL Isnestoften 16 VII 25 (6.pkt)

125,-

19.

Klipp med nk 127 SL Dønnesfjord 12 VII 23 (5.pkt)

100,-

20.

Klipp med nk 127 SL Gåsøy i Finnmark 10 XI 26 (7.pkt)

150,-

21.

Klipp med nk 143 SL Gåshopen 25 VII 29 (6.pkt)

150,-

22.

Klipp med nk 205 SL Brenngam 25 X 39 (7.pkt)

125,-

23.

Klipp med nk 246 TA Eidsnes -7 9 42

125,-

24.

Postkort; Hilsen fra Finmarken, Kautokeino kirke, O. Østlyngen 1901. Kortet er stemplet 3-ring ”148” i Kautokeino og datert Ktk 14-12-04. Stempelet ble ikke innlevert og brukt som hjelpestempel noen dager i desember 1904. Meget sjeldent stempel (og kort). Svak brett på tvers. Se begge bilder!

1400,-

25.

Brevkort stemplet TL HAMMERFEST 5 X 01

40,-

26.

Brevkort fra S.Holmboe, Kirkenæs stempl. SL Bjørnevand 30 VI 10

50,-

27.

Postkort frankert med nk.98,-stemplet SL Søndre Honningvaag 21 XII 10

60,-

28.

Logokonv. H.A.Detlefsen—Kirkenes stemplet SL Feltpostkontor No.10  -9 X 11

110,-

29.

Logokonvolutt stemplet Søndre Honningvaag 1911

50,-

30.

Nk 100 nær fullstemplet SL Hjelmsøkjeilen 26 IV 14

100,-

31.

Brev til Alten, Bosekop frankert med nk 100 stemplet SL Sopnes 27 III 16

50,-

32.

Følgebrev frankert med nk103,103 og 120x2 sendt til Havningberg, st. Vardø 1 IV 18

60,-

33.

Brev frankert med nk100x2 sendt til Kristiania stemplet SL Skjøtningberg 10 VII 18

100,-

34.

Brev stemplet IIL TALVIK 1? V 19

40,-

35.

Brev stemplet TL VARDØ 21 I 24

50,-

36.

Nk 218 nær fullstemplet SL Brenngam 10 XII 38

25,-

37.

Nk 384 prakt IIA Repvåg 31-5-50

30,-

38.

Nk 425 pr/lux Kårhamn 27-7-56

30,-

39.

Nk 396x7 følgebrevklipp stemplet 3x KPH Komagnes (type 1) og IIA Vestfinnmarken F 21-12-55

100,-

40.

Verdibrev innlagt kr. 175,00 stemplet SL Vardø 31 VII 22 (blå blyantfortegnelse 393), bak mottakerstempel Stavanger (noe svakt). Lakksegl bak O.A.H.Todnem

50,-

41.

Postanvisning kvittering. Stemplet Makkaur 1932. Sent fra Makkaur fyr. På baksiden påskrevet hva

beløpet gjelder.

150,-

42.

Brev til Tromsø Museum frankert med nk.145 stemplet SL Gåsøy -7 XII 33

100,-

43.

Brev stemplet SL Lebesby 21 VII 33 (frankert med nk 145) litt uklar

50,-

44.

Brev til Bergen frankert med nk.246 stemplet SL Loppa 18 X 41 (litt uklar og oppned)

40,-

45.

Konvolutt, stemplet Kvitnes i Finnmark 1953. Sjeldent stempel fra Kvitnes i Tanafjorden. Har også

et logo stempel: H.Forberg. Litt rufsete konvolutt.

250,-

46.

Brev stemplet IIA ELVEBAKKEN 17-12-53

40,-

47.

Julekort stemplet Hammerfest 20.12.58

15,-

48.

Pent brev til England stemplet TANARUTEN A 27-7-54

100,-

49.

Brev stemplet IIA Porsangmoen 11-11-54 (frankert med nk 396)

50,-

50.

Bl.394 melding om fravær st. IIA Smørfjord -64 + påført Hammerfest postk. i ramme

50,-

51.

Kort av de syv søstre s/h småform. stemplet SL Nordkapp -3 VIII 36 (frank nk. 143)

30,-

52.

Julekort m/nk 519 stemplet IIA Store Lerresfjord 12.12.64

20,-

53.

2 kvitteringer stemplet 1-rings Hamningberg blå farge 1969

40,-

 

 

 

 

Posthistorie fra resten av landet.. J

 

54.

Nk 18 prakt 1-ring Ibestad 26 2 1877 (4.pkt) Troms

50,-

55.

Nk 40II nær prakt IIH Ibestad 12 III 86 (5.pkt) Troms

50,-

56.

Nk 53III årakt 1-ring Lyngen 28 6 1890 (type 2) 6.pkt. Troms

50,-

57.

Nk 53VI prakt 1-ring Nufsfjord 29 3 1893 (6.pkt) Nordland

50,-

58.

Logokonv Tromsø Sorenskriver stempl. Tromsø -5 X. 11.12-4 E

50,-

59.

Brevfront rek-brev stemplet IIL Gibostad 22 XII 34 (

30,-

60.

Brevfront rek-brev stemplet IIL Gibostad 27 XII 34 (

30,-

61.

Brev med frimerke fjernet stemplet 1-ring Bergen 11/11-1870 og 1-ring HMFST-G-HMBRG 17/11-1870 (Dan.7) og sendt til Kjerstad i Salten

150,-

62.

Nk 102 flott stemplet TL Kabelvaag 15 II 16 (2.pkt)

20,-

63.

Brev stemplet IIA Soløy 1942 (stempl. omvendt)

25,-

64.

Bl.nr.9a melding om verdipost påført rødt linjest. Svolvær 1910 (Uvanlig)

40,-

65.

Bl.362 retur til avsenderen, stempl. pent Fredvang i Lofoten -39 (for postinnkass.)

40,-

66.

Brev stemplet SL Laksfors (utydelig stempel) m/nk.294x2

25,-

67.

Rek-brev m/nk 108 til Sverige stempl. Kristiania 1923 (påført Norge R)

30,-

68.

Brevkort m/15 øre V-mrk stemplet Oslo -8.12.41 og sendt til Bodø

20,-

69.

Rek postoppkrav stempl. TA Bergen (nk.350, 438) Logo Bergen Not - pent obj.

40,-

70.

12 særstempler fra 70-åra. Ex. Seterdalsbanen, Polarcirkelen, Norfilex 71, Utbragt med Postvogn++

30,-

71.

Dok.. Cirkulærtelegram ang. Fetsildfisket fra 1912. Både Vadsø og Vardø er medtatt

30,-

72.

Konv. med reklame bak. Fra Fabriken Nordkap, Melbo stemplet IIL Melbo 24 I 03

40,-

73.

Fraktbrev fra Smørfabriken «Bjørgvin» til Bodø. Påf. linjest. «Neptun»

35,-

74.

Reseptkonvolutt fra Helgeland Apotek m/innhold. Datert Mosjøen 1902

45,-

75.

Bruksbrev stemplet SL Kasteneshavn 10 XI 11, Troms (4.pkt)

30,-

76.

Bruksbrev stemplet IIL Bø I Vesteraalen 3 X  11, Nordland (3.pkt) litt uklar stempel..

25,-

77.

Bruksbrev stemplet SL Fridheim -9 X 11, Nordland (4.pkt) liten konvolutt..

30,-

78.

Bruksbrev stemplet SL Gimsøysand -5 X 11, Nordland (4.pkt)

30,-

79.

Bruksbrev stemplet IIL Grøtøen -2 X 11, Nordland (4.pkt)

30,-

80.

Bruksbrev stemplet SL Melbu -3 X 11, Nordland (4.pkt)

30,-

81.

Logokonv. O.S.Jæger&Søn, Selsøvik stemplet SL Selsøvik -2 XI 11, Nordland (4.pkt)

45,-

82.

Logokonv. J.Jakobsen, Skutvik stemplet IIL Skutvik 18 X 11, Nordland (4.pkt)

45,-

83.

Bruksbrev stemplet SL Svolvær -4 X 11, Nordland (1.pkt)

20,-

84.

Logokonv. K.Bjørnsen. Bredland stempllet SL Sørvaagen 30 X 11, Nordland (2.pkt)

40,-

85.

Bruksbrev stempllet SL Tjellebotn 3 X 11, Nordland (4.pkt) åpnet litt rufsete..

30,-

 

 

 

 

Postkort fra Finnmark.. J

 

86.

Vadsø. Telegrafstationen. Mittet nr 18. sendt til USA, datert 11 aug 1922

100,-

87.

Parti af Toldbodgaden i Vadsø. Kildahl Olsen uten nr. Påskrevet men ikke postsendt.

100,-

88.

Vadsø. Henry Hansen nr 7. Pent ubrukt kort.

100,-

89.

Vadsø. Byen sett fra øya. Uten utgiver. Pent ubrukt kort.

100,-

90.

Vadsø. Henry Hansen nr 20. pent ubrukt kort.

100,-

91.

Kirkenes. Midnatsol. Sigrid Olsen uten nr. pent ubrukt kort.

100,-

92.

Kirkenes. Sverre Andersen uten nr. Pent ubrukt kort.

100,-

93.

Midnight Sun Kirkenes. Amerikansk fargekort. Dexter Press nr 47146-C. Postgått i 1976.

50,-

94.

Skogfoss Internat. Pasvikdalen, Svanvik. Mittet nr 3019/10. Pent ubrukt kort. Storformat.

50,-

95.

Rustefjelbma Gjestgiveri, Tana. Mittet nr 3013/3. Pent ubrukt kort. Storformat.

50,-

96.

Hilsen fra Nordkapp sendt til Vardø stemplet Gjesvær 1903

100,-

97.

Fisken sløies ubrukt G Hagens forlag 1925 Hammerfest

50,-

98.

Vadsø utgiver Vadsø Bokhandel nr 59

75,-

99.

Postkort, småformat, Vadsø, Henry Hansen , Ikke postgått, som nytt.

150,-

100

UTGÅR

 

101

Postkort, småformat, Vadsø Sygehus, Ikke postgått, som nytt.

150,-

102

Postkort, småformat, Vadsø, torvet med kiosk. postgått Vadsø 1924.

100,-

103

Postkort, småformat, Vardø, Vestervågen ca 1900. Udelt bakside. som nytt.

300,-

104

Postkort, småformat, Vardø,Turnforeningens skihytte,Postgått fra Vardø 1910 ? pent

300,-

105

Postkort, småformat, Vardø,M.Pettersens forretning,Utgiver Dessen,pent

300,-

106

Postkort, storformat, Båtsfjord,Været m/dampskipskaien, Foto:L.Sommer. Ikke postgått.

100,-

107

Postkort, storformat, Båtsfjord. Været med Margareta (Båt fra Krigen) Foto:L.Sommer. Påskrevet 1948.

150,-

108

Postkort,storformat,Båtsfjord,Hurtigruta på vei ut havna.Foto:L.Sommer. 1948.

100,-

109

Postkort,småformat, Kjøllefjord. kollorert. Vårmotiv, Sjeldent kort, Utgiver: Olsens Lystrykanstalt. Postgått 1908. Begge sider avbildet. Meget pent stemplet.

250,-

110

Postkort, småformat, Mehavn,Bygda sett fra sjøen, Utgiver : Mittet nr2. som nytt.

150,-

111

Postkort, småformat, Skjøtningberg. Bygda, tatt fra sjøen. Utgiver: Norsk Lystryk og Reproduksjonsanstalt. 301/1916. Påskrevet men ikke postgått. Pent og sjeldent kort.

250,-

112

Postkort, storform. Parti fra Nyborg, Nesseby. Utgiver Norønafly. Sjeldent, Ikke postgått, som nytt.

150,-

113

Postkort Skaidi Gjestgiveri Mittet nr 3007/9 ubrukt

25,-

114

Seida i Tana Mittet nr 3013/2 Brukt 1957, frimerket fjernet

25,-

115

Vardø kirke småformat uten utgiver

50,-

116

Vardø kirke s/h storf. Enerett Aksel Martinsen, foto R. Eriksen (bilde inne i kirka)

30,-

117

Vadsø s/h storf. oversikt over byen tatt fra øya, Mittet 144 (ubr)

25,-

118

Varangerfestivalen 1995 ubrukt

25,-

119

Kirkenes, Kirken. Mittet, stemplet Kirkenes 14.12.70-15 men frimerket fjernet

15,-

120

Rustefjelbma Tana kirke. Vimpelfabrikken N 1243, Foto Fischer

15,-

121

Honningsvåg farge, Aune M-5570-2 (Nordkapp) og F-2046-4 Parti av Honningsvåg

25,-

122

Vadsø 4-bilders, Aune M-3527-7 Hilsen fra Vadsø (gammel byvåpen)

20,-

123

Skallelv, Vadsø - Finsk innvandrerbygd. FW 9138977 (foto Fjellanger Widerøe AS)

15,-

124

Ekkerøy m praktærfugl. Enerett Foto Sport Vadsø, Trykkforum AS Vadsø

15,-

125

Deatnu-Teno-Tana oversikt over elva, Varjo Peli Oy – finsk

15,-

126

Neiden - Nordlys over Neiden, Dagfinn Hansen, Kirkenes

15,-

127

Varangerbotn - Knutepunkt i Østfinnmark, AeroNor flyfotografering

15,-

128

Vegen til Ishavet - Arvid Sveen Nr.032/90

15,-

129

Berlevåg, oversikt med tettstedet innenfor moloen, To Foto 2808

15,-

130

Berlevåg, 3 bilders. Aune 167240

15,-

131

Vardøhus festning Verdens Nordligste, To Foto 96-1998. Gummist. 10 jun 2006 / 8-kant stempl.

15,-

132

2 tegnete bilder, Esbensengården og Vardøhus Festning, Ida Elisabeth Jørgensen

20,-

133

Tanaelvas munning tegnet av Hjalmar Pedersön og gitt ut av Varanger Bataljon logo bak

50,-

134

Fiskere Finnmarksvidda  tegnet av Hjalmar Pedersön og gitt ut av Varanger Bataljon logo bak

50,-

135

Humorkort sendt fra Vardø til Kristiania 1905. Omadressert til Tande

75,-

 

 

 

 

Postkort fra hele landet.. J

 

136

Kort storformat s/h av Trollfjorden (Kanstad) kval, **0

25,-

137

Kort småformat s/h Soria Moria, Restaurant, Vogtsgt. Oslo stempl. Oslo 1930 Kv. 1

40,-

138

Longyearbyen, 3 fargekort. Kirken og haugen, 4-bilders bl.a Lompen senter (litt skadet)

20,-

139

17 fargekort Sogn- og fjordane. Bl.a Kvikne hotell, Gaularvegen, Myrkdalen.. m.m.

40,-

140

24 fargekort Bergen. Bl.a. Fisketorget, Akvariet, Troldhaugen og masse gatepartier..

50,-

141

7 fargekort fra Rogaland, bl.a. Preikestolen, Suldalsporten, Finnøy og Bryne..

25,-

142

10 fargekort fra Aust-Agder, bl.a Setesdal,Flateland Camping, Hovden, Bykle.. m.m.

30,-

143

8 fargekort Grimstad, bl.a. camping, hilsen fra Grimstad, osterkilen.. m.m

30,-

144

14 fargekort fra Drammen, noen fra 50-tallet, Bragenes torg, Marienlyst, Park hotell m.m..

40,-

145

25 kort fra Lillehammer, 12 s/h derav 7 småform. Sigrid Undsets hjem, Sandv. Samlinger, Lillehammer sentrum (folk, biler, buss), Fylkessykehuset, både sommer og vinter motiver..

75,-

146

10 kort fra Vestfold, Tønsberg, Larvik, Horten, Holmestrand m.m. (noen kort skadet)

30,-

147

11 fargekort fra Svinesund, mange av bruen og tollen, noen kort fra 60-tallet

40,-

148

88 kort fra Oslo og omegn, både s/h småformat og nyere..

75,-

149

Alvenisse, kort av Vigdis Rojahn stempl. Trondheim -42 og Finnsetodden?

40,-

150

Reklamekort med Ford Cortina De Luxe. Ubrukt

30,-

 

 

 

 

Hurtigrute-båt postkort.. J

 

151

M/S Hornøy Foto. Arvid Nilsen uten nr

25,-

152

MS Finnmarken, 4 bilders med båten og 3 bilder tatt inne, frankert med PF st. Vadsø B 09.09.08

25,-

153

MS Finnmarken OFDS To-Foto 2554

25,-

154

MS Finnmarken (Gamle båten), To-Foto 88-295

25,-

155

MS Nordnorge (Gamle båten), To-Foto 84-6, postgått fra Kirkenes 1.4.93

25,-

156

MS Lofoten (Gamle båten), To-Foto 2985, frankert med PF stempl. Vadsø B 05.09.08

25,-

157

MS Lyngen, To-Foto 2994

25,-

158

MS Vesterålen, To-Foto 2984, frankert med PF (ikke stemplet) gummist. 04 mars 2008

25,-

159

MS Polarlys,To-Foto 96-1927.. Gummist. MS Polarlys bak

25,-

160

MS Polarlys, To-Foto 2964. Frankert med PF stempl. Vadsø E 01.09.08

25,-

161

MS Kong Harald, To-Foto 2991.. Frankert med PF og 2 forskj. stempler fra båten..

25,-

162

MS Kong Harald, To-Foto 93-1337

25,-

163

MS Nordkapp, To-Foto 96-1870.. Gummist. Hurtigruteskipet Nordkapp bak

25,-

164

MS Nordkapp, To-Foto 96-1869, frankert med PF stempl. Vadsø E 01.09.08

25,-

165

MS Nordkapp, To-Foto 2973

25,-

166

MS Nordlys, To-Foto 2970, frankert med PF stempl. Vadsø E 11.09.08

25,-

167

MS Nordlys, To-Foto 94-1406

25,-

168

MS Richard With, To-Foto 94-1400

25,-

169

MS Richard With, To Foto 2962, frankrt med PF stempl. Vadsø G 23.09.08

25,-

170

MS Trollfjord, To-Foto 2575, frankert med PF men ikke stemplet

25,-

171

MS Trollfjord, To-Foto 2960, frankert med PF stempl. Vadsø G 25.09.08 samt Gummist fra båten

25,-

172

MS Trollfjord,To-Foto 2958, postgått med uklar stempel

25,-

173

MS Midnatsol, To-Foto 2976, frankert med PF stempl. Vadsø G 18.09.08

25,-

174

Stort kort MS Midnatsol, To-Foto 2956.. Gummistemplel MS Midnatsol bak..

25,-

175

Stort kort MS Kong Harald, To-Foto 2991.. Frankert med PF og båtens gummistempel

25,-

 

 

 

 

Mynter etc…. J

 

176

Liten lot norske mynter, 1øre(6), 2øre(10), 5øre(7), 10øre(3) og 50øre(1) ikke så god kvalitet..

10,-

177

Norske myntsett fra 2002, 03, 04 og 11… samt proofmynter fra 2011

400,-

 

Auksjonsreglene:


Vi ønsker budene i følgende bud-intervaller:
Under kr. 30,- med 2 kroners intervall, mellom 30,- og 100,- med 5 kroners, mellom 100,- og 250,- med 10 kroners, mellom 250,- og 500,- med 25 kroners, mellom 500,- og 1000,- med 50 kroners og bud over 1000,- med intervall på 100 kroner…
I tillegg så tilkommer en provisjon på 10% av tilslagssummen, samt porto/pakking for utsendelse til de som ikke er tilstede på auksjonen og skal ha tilslagene tilsendt med post.


Budene for denne auksjonen sendes:
Vadsø filatelistklubb v/Nils Ingvar Laiti, Bietilæveien 7A, 9800 Vadsø.
Budene kan og gis på mobil: 930 53814, eller min e-mail: nilsingvar59@gmail.com
Vi må ha inn budene senest torsdag 24.05.18  pr. post, eller innen fredag 25.05.18 kl. 20.00 på mobil eller e-mail  
NB! Bilder av objektene vil bli lagt ut på nettsiden vår: www.vadsofilateli.com

LYKKE TIL med budene !!!!!                                                                                       

Nils Ingvar Laiti