Auksjon fredag 13 des 2019

Objekt 14

Bilder av objektene kommer fortløpende!!!

 

Obj.

Beskrivelse.

Utrop.

 

Posthistorie Finnmark.. J

 

1.

Nk 4 stemplet omvendt 3-ring 152 (Kjøllefjord)

150,-

2.

Nk 8 stemplet prakt 1-ring Berlevaag 9 5 1865

150,-

3.

Nk 14 flott sidevendt 1-ring (blått stempel) Kaafjord 19 9 1871

100,-

4.

Nk 19Ia håndannulert Kom.. 16/ (Komagfjord) skjev sentr og hj.tg nede til høyre skadet

100,-

5.

Nk 57 prakt 1-ring Sopnæs 24 ? ?

40,-

6.

Nk 150 klipp stemplet HJ-SL Kirkenes -7 VI 39 (hjelpestempel)

75,-

7.

Nk 218 nær prakt SA Karasjok -4 10 38

30,-

8.

Nk 218 nær prakt TA Vestfinnmark A 7 8 38

40,-

9.

Nk 221y prakt TA Vestfinnmark B 31 3 40

40,-

10.

Nk 221x flott sidevendt TA Vestfinnmark E 21 5 39

20,-

11.

Nk 350 Prakt SL Gulgofjorden 22 I 49

50,-

12.

Nk 471 Prakt TA Salttjern -8 5 65

25,-

13.

Tj.25 flott lett sidevendt mot venstre KPH Sandnes i Sør-Varanger

175,-

14.

Brev frankert med nk nr 4, håndannullert Berlevaag 12/4 57 sendt til Trondhjem. Frimerket har trolig vært løsnet fra brevet. Flott, sjeldent posthistorisk brev.

1400,-

15.

Nk 18 sidevendt håndannullert ”Nor” (Dampskipet)

350,-

16.

Nk 202 x 2 par stemplet Skillefjord 12.12.38. Sjelden!

200,-

17.

Nk 145 stemplet sidevendt 4-ring ”712” Kålfjord. Pen og sjelden!

350,-

18.

Nk 145 stemplet omv. Prakt 4-ring ”869” Store Lærrisfjord.

250,-

19.

Nk 100 på klipp stemplet med det sjeldne stempelet Hjelmsøkjeilen 29 XI 15

200,-

20.

Nk 118 stemplet fullstemplet sidevendt Varangerfjorden -2 III 31

200,-

21.

Følgebrev med nk. 108x2, 123 og 127x5 stemplet linjest. Kristiania 26.IX 23.8-5 E sendt til Havningberg  stemplet bak SL Havningberg 10 X 23

50,-

22.

Brev med nk. 460 stemplet IIA Seida 24-12-60 (se scan)

25,-

23.

Brev med nk. 460 stemplet IIA Tanaruten A 18-5-59 (se scan)

25,-

24.

Brevkort stemplet IIL Vadsø 31 VII 89

100,-

25.

Brevkort stemplet SL Bjørnevand 30 VI 10

100,-

26.

Følgebrev med nk  stemplet SL Vardø 31 V 18 sendt til Havningberg stemplet bak SL Havningberg -1 VI 18 (Dekorativt med 2 linjestempler)

100,-

27.

5 postale ting stemplet Vardø tidlig på 1900 tallet og et før

50,-

28.

Brev stemplet SK Kaafjord 21 XI 17 sendt til Bosekop ( Julemerke fra Julen 1817 påklistret)

20,-

29.

2 brevforsider Banco stemplet Elvebakken og Kistrand i 26 og 23 (Logokovolutter, se scan)

50,-

30.

Følgebrev med nk.110 I stemplet 4-kant Kristiania 16 V 18 sendt til Havningberg stemplet bak          SL Havningberg 29 V 18 - Postoppkrav (Dekorativ, se scan)

50,-

31.

Følgebrev med nk.107 stemplet 4-kant Bergen 26 III 18 sendt til Havningberg stemplet bak              SL Havningberg -4 IV 18 (Se scan)

50,-

32.

Følgebrev for postpakker med nk.110 II og 120 stemplet SL Stavanger 20 X 23 sendt til Havningberg stemplet bak SL Havningberg 31 X 23 (Se scan)

50,-

33.

Følgebrev for en postpakke med nk.110 II og 127x3 stemplet SL Honningsvåg 19 XII 22 sendt til Voldnes Gurskø pr. Aalesund, mottak bak 28/12-22 (ikke stemplet - Se scan)

50,-

 

Posthistorie øvrig.. J

 

34.

Nk 1 flott omvendt 3-ring 14 (Arendal type 1), smal marg nede på merket (AA)

200,-

35.

Nk 53IV nær prakt 1-ring Sør-Reisen 1 2 1882 (TR)

100,-

36.

Nk 218 flott sidevendt KPH Hesja (6.pkt) (RO)

90,-

37.

Nk 208 klipp stemplet HJ-SA Sætre i Hurum 19 5 39 (brett på  tvers av merket-se scan)

30,-

38.

Nk 246 klipp stemplet TA Eidsnes -7 9 42 (Aalesund-MR)

30,-

39.

Nk 246x5 klipp stemplet HJ-SA Sandnes 19 9 46 - 3 avtrykk ( (RO)

30,-

40.

Nk 247 klipp stemplet HJ-SA Gudå 22 1 44 (NT)

40,-

41.

Nk 250 klipp stemplet HJ-SL Aukra 19 VI 46 (MR)

40,-

42.

H7-Lotteriet stemplet HJ-SA Sandnes 24 10 46 (RO)

75,-

43.

Tj.76/87 klipp stemplet HJ-SL Aker Sykehus 12 XII 67? (Oslo)

30,-

 

Postkort fra Finnmark.. J

 

44.

Småformat Kirkenes stemplet SL Kirkenes 23 XII 07

200,-

45.

Småformat Kirkenes, Sydvaranger 1908 ikke postgått med skrevet på baksiden (No.7 Eneret Kirkenes koop Forening

200,-

46.

Småformat Fra Kirkenes, ikke postgått (Magnor Nilsen)

150,-

47.

Småformat Kirkenes i Sydvaranger stemplet Kirkenes i 05, udelt bakside sendt til USA (Flott)

250,-

48.

Småformat Kirkenes Sydvaranger stemplet Nordlands Posteksp 25 VII 11

150,-

49.

Småformat Gruberne, Sydvaranger stemplet Moss 15 VIII 10 

200,-

50.

Småformat Kirkenes i Sydvaranger (Norge) udelt bakside, Nydelig og ikke brukt

200,-

51.

Småformat Fra Langvandet Pasvikelven stemplet Nordlands Posteksp F24 XII 12 (kolorert)

200,-

52.

Småformat Vadsø stemplet SL Vadsø 22 XII 08 N.K. Nr 1431 (kolorert)

200,-

53.

Småformat Kirken og Amtmandsgaarden. Vadsø stemplet IIL Vadsø 18 XII 16 (kolotert)

150,-

54.

Småformat Vadsø skrevet på men ikke postgått, N.K. Nr 1430

150,-

55.

Småformat Gadeparti af Vadsø 1910 postgått men merket fjernet, Kildahl Olsen No.1266

125,-

56.

Småformat Vadsø, Dampskibskaien ubukt (perforering oppe/nede), Kildahl Olsen No.248

150,-

57.

Småformat Fra Mehavn i Finmark under fisketiden, ikke postgått. G.Hagen 228

100,-

58.

Storformat s/h Vadsø under gjenreisning av byen. Henry Hansen (bilde mot vest)

100,-

59.

Storformat s/h Vadsø under gjenreisning av byen. Henry Hansen (bilde mot sentrum)

100,-

60.

Storformat s/h Vadsø under gjenreisning av byen. Henry Hansen (bilde mot rådhuset og Tollbugt)

100,-

61.

Storformat s/h Kjøllefjord. Helge R. Nilsen (bilde tatt fra høyden mot stedet)

50,-

62.

Storformat s/h Minne fra Berlevåg 5 bilders st. Berlevåg 65. Foto Alvry

75,-

63.

Storformat s/h Berlevåg Ishavsveiens endepunkt, 8 bilders og ikke postgått

75,-

64.

Småformat kolorert. Hilsen fra Norge datert 11/8 03

100,-

65.

Småformat kolorert. Nordkapp Hilsen fra Norge. Datert 18/11 1902.

100,-

66.

Storformat farge. Varangerbotn. Norrønafly nr 150497 1643

50,-

67.

Storformat farge. Varangerbotn. Norrønafly nr 150500 1516

50,-

 

Postkort fra hele landet.. J

 

68.

Mappe med 4 Kåre Finnvik postkort av Trondheim, trykk Bjørn R. Lillevik

60,-

69.

Mappe med 4 Kåre Finnvik postkort av Bergen, trykk Bjørn R. Lillevik

60,-

70.

Mappe med 4 Kåre Finnvik postkort av Stavanger, trykk Bjørn R. Lillevik

60,-

71.

Mappe med 4 Kåre Finnvik postkort av Oslo, trykk Bjørn R. Lillevik

60,-

 

Mynter etc…. J

 

72.

5 Kopek Katerina den andre av Russland 1786, EM

200

73.

5 Kopek Katerina den andre av Russland 1796, EM

200

74.

1 krone 1877 (Oscar II i kv. 1)

400,-

75.

2 stk 50 ører fra 2011, en med rettvendt 11 og en med bakvendt 11 i årstallet 2011

10,-

76.

USA 1$ American Silver Eagle 1990, flott patina… (verdi 28$/250kr)

125,-

77.

USA 25 dollar gullmynt av John F. Kennedy, NIUE 1994 (FLOTT)

500,-

78.

Boken «Hjelpestemplene 1905 – 2001» av Jarl A. Aspaker

100,-

 

Auksjonsreglene:
Vi ønsker budene i følgende bud-intervaller:
Under kr. 30,- med 2 kroners intervall, mellom 30,- og 100,- med 5 kroners, mellom 100,- og 250,- med 10 kroners, mellom 250,- og 500,- med 25 kroners, mellom 500,- og 1000,- med 50 kroners og bud over 1000,- med intervall på 100 kroner…
I tillegg så tilkommer en provisjon på 10% av tilslagssummen, samt porto/pakking for utsendelse til de som ikke er tilstede på auksjonen og skal ha tilslagene tilsendt med post.
Budene for denne auksjonen sendes:
Vadsø filatelistklubb v/Nils Ingvar Laiti, Bietilæveien 7A, 9800 Vadsø.
Budene kan og gis på mobil: 930 53814, eller min e-mail: nilsingvar59@gmail.com
Vi må ha inn budene senest torsdag 12.12.19  pr. post, eller innen fredag 13.12.19 kl. 15.00 på mobil eller e-mail  
NB! Bilder av objektene vil bli lagt ut på nettsiden vår: www.vadsofilateli.com

 

LYKKE TIL med budene !!!!!                                                                           Nils Ingvar Laiti