Auksjon lørdag 12 des 2020

Bilder av objektene på egen side!!!

 

Obj.

Beskrivelse.

Utrop.

 

 

Posthistorie Finnmark.. J

 

 

1.

Nk 4 stemplet omvendt 3-ring 152 (Kjøllefjord)

150

 

2.

Nk 4 stemplet pent 1-ring Gjæsvær 16 6 1862

200

 

3.

Nk 8 stemplet nær fullstemplet 1-ring Berlevaag 9 5 1865

100

 

4.

Nk 14 flott sidevendt 1-ring (blått stempel) Kaafjord 19 9 1871

100

 

5.

Nk 19Ia håndannulert Kom.. 16/ (Komagfjord) skjev sentr og hj.tg nede til høyre skadet

100

 

6.

Nk 150 klipp stemplet HJ-SL Kirkenes -7 VI 39 (hjelpestempel)

75

 

7.

Nk 218 nær prakt TA Vestfinnmark A -7 8 38

25

 

8.

Nk 218 par stemplet SA Vestfinnmark D 18-9-38

25

 

9.

Nk 221 3-stripe stemplet SA Vestfinnmark D 16 4 40

25

 

10.

Nk 221x flott sidevendt TA Vestfinnmark E 21 5 39

20

 

11.

NK 221 prakt TA Vestfinnmark B 13 8 39

30

 

12.

Nk 221y prakt TA Vestfinnmark B 31 3 40

30

 

13.

Tj.25 flott lett sidevendt mot venstre KPH Sandnes i Sør-Varanger

150

 

14.

Logokonv. THV. Kilvær, Tromsø stemplet KPH Hamna i Syltefjord

500

 

15.

Logokonv. THV. Kilvær, Tromsø stemplet IIA Tanaruten A -7-9-59

100

 

16.

Brev stemplet IIA Porsangmoen 16 6 55

40

 

17.

Brev stemplet SL Varangerfjorden 16 III 27 (noe uklar)

100

 

18.

Logokonv. Tana kommune, Bonakas stemplet IIA Bonakas 23-1-50

30

 

19.

Logokonv. Fotoservice Karl Johnsen, Vadsø stemplet IIA Vadsø 21-7-55 (Postoppkrav)

50

 

20.

Brev stemplet IIA Nesseby -6-12-46 (Julemerke NKS 1946)

40

 

21.

Brev stemplet SL Karlebotn 18 X 27 8 (revet opp på venstre side)

40

 

22.

Brev stemplet SL Sirma 31 X 49 (sendt til Norsk Feltpostkontor Tyskland- Oslo)

40

 

23.

BK oppfrankert og Rek. Vadsø stemplet SL Vadsø 30 VII 30 (dekorativ)

60

 

24.

Bunke med diverse Postsak, postverkets Bl. fra Nesseby (forskj. stempler og håndannulert / 11 stk)

200

 

25.

2 postverkets Bl. fra Vadsø stemplet 1933 og 1946 (flotte saker)

40

 

26.

2 postverkets Bl. fra Boftsa stemplet 1951 og 1961 (flotte saker)

40

 

27.

Brevkort stemplet IIL Vadsø 29 X 36

30

 

28.

Brevkort Norges Brannkasse stemplet TA Tana 15 4 55 (flott)

50

 

29.

Kringkastingsbevis med avgiftsmerke kr.2,50 for 1.halvår 1930 (Artig sak)

50

 

30.

Kringkastingskort med avgiftsmerke kr.10,00 for 1.halvår 1939 (Artig sak)

50

 

 

Posthistorie ellers J

 

 

31.

Nk 1 flott omvendt 3-ring 14 (Arendal type 1), smal marg nede på merket (AA)

200

 

32.

Nk 53IV nær prakt 1-ring Sør-Reisen 1 2 1882 (TR)

100

 

33.

Nk 218 flott sidevendt KPH Hesja (6.pkt) (RO)

75

 

34.

Brev (avlang konv) uklart stempl. HJ.SA Eggkleiva 16 10 51

50

 

35.

Julekort stemplet HJ.SA Holmenkollen 18 12 53

40

 

36.

Julekort stemplet HJ.SA Holmenkollen 20 12 54

40

 

37.

Julekort stemplet IIA Holmenkollen 18 12 56 (dobbel avtrykk)

20

 

38.

Julekort maskinstemplet Harstad 28 12 1962 (Milly Heegaard)

30

 

39.

Julekort maskinstemplet Bardu -9.8.61 (Make Up - Jac Edgren)

30

 

40.

Bruksbrev stemplet SL Kasteneshavn 10 XI 11, Troms (4.pkt)

30

 

41.

Bruksbrev stemplet IIL Bø I Vesteraalen 3 X  11, Nordland (3.pkt) litt uklar stempel..

30

 

42.

Bruksbrev stemplet SL Fridheim -9 X 11, Nordland (4.pkt) liten konvolutt..

30

 

43.

Bruksbrev stemplet SL Gimsøysand -5 X 11, Nordland (4.pkt)

30

 

44.

Bruksbrev stemplet IIL Grøtøen -2 X 11, Nordland (4.pkt)

30

 

45.

Logokonv. O.S.Jæger&Søn, Selsøvik stemplet SL Selsøvik -2 XI 11, Nordland (4.pkt)

40

 

46.

Bruksbrev stemplet SL Svolvær -4 X 11, Nordland (1.pkt)

20

 

47.

Bruksbrev stemplet SL Tjellebotn 3 X 11, Nordland (4.pkt) åpnet litt rufsete..

30

 

48.

Kupong og blankett stemplet SL og IIA Ulvik i Hardanger 12 VII 24 og -5-9-53

30

 

49.

Følgebrev til utlandet «Ullevål Hageby» st. Bureau D`Echange D`Oslo/Collis PostAux 23 XII 47 med København Told stempel 27 12 47 og Odense 1 bak 28.12.47 (dekorativt)

50

 

50.

Norsk Skipspost Handelsflåten (Litt uklar på datoen og nummeret)

30

 

51.

Kort m Glade barn og norsk flagg stemplet Oslo 23.5.45 på nk 181 15 øre Nordkapp I (Etter frigjøringen «Norsk Arbeide fra Mitco) Se scan J

50

 

 

 

Auksjonsreglene:
Vi ønsker budene i følgende bud-intervaller:
Under kr. 30,- med 2 kroners intervall, mellom 30,- og 100,- med 5 kroners, mellom 100,- og 250,- med 10 kroners, mellom 250,- og 500,- med 25 kroners, mellom 500,- og 1000,- med 50 kroners og bud over 1000,- med intervall på 100 kroner…
I tillegg så tilkommer en provisjon på 10% av tilslagssummen, samt porto/pakking for utsendelse til de som ikke er tilstede på auksjonen og skal ha tilslagene tilsendt med post.
Budene for denne auksjonen sendes:
Vadsø filatelistklubb v/Nils Ingvar Laiti, Bietilæveien 7A, 9801 Vadsø.
Budene kan og gis på mobil: 930 53814, eller min e-mail: nilsingvar59@gmail.com

Frist er lørdag 12.desember kl.15.00 på mobil eller e-mail, pr post må vi ha den i god tid innen auksjonen start som blir ca. kl. 20.00 under julemøtet J

 

Nils Ingvar Laiti