Auksjon lørdag 29 mai 2021

Bilder av objektene på egen side, legges ut fortløpende!!!

 

Obj.

Beskrivelse.

Utrop.

 

Posthistorie Finnmark.. J

 

1.

Logokonv. M. Gabrielsen, Hammerfest stemplet SL Vestfinmarkens Postexp. B 31 III 11, se scan

40

2.

Logokonv. Joh. Simonsen, Honningsvåg stemplet SL Nordlands Postexp. I 31 XII 13

50

3.

Logokonv. S. Holmbo, Gruberne, Sydvaranger stemplet SL Bjørnevand 21 VIII 16

50

4.

Brev, liten konvolutt stemplet TL Tanen 17 X 16

50

5.

Følgebrev stemplet SL Kaafjord 11 IV 18, sendt til Havningberg

50

6.

Brevkort stemplet SL Øvretanen 24 IV 24, skrevet på baksiden.. se scan

100

7.

Rekbrev Nyborg fra Herredskassereren stemplet SL Nyborg 30 VII 30, se scan

50

8.

Rekbrev Nordvågen i Finnm. stemplet SL Nordvågen i Finnmark 29 XII 30, se scan

50

9.

Brev stemplet SL Varangerfjorden 11 X 33, litt utydelig stempel

200

10.

Logokonv. Finnmarks Fylkesrederi, Hammerfest stemplet SA Trondheim-Kirkenes F 28 11 35

50

11.

Verdibrev Vadsø stemplet IIL Vadsø 12 I 37, se scan

50

12.

Brev stemplet SA Vestfinnmark C 28-2-37

30

13.

Brev stemplet SA Vestfinnmark D 29-4-41

30

14.

Rekbrev Mortensnes stemplet HJ-SL Mortensnes -2 V 41, se scan

400

15.

Logokonv. Fr. Horst & Sønn, Kjøllefjord stemplet SL Kjøllefjord 12 VIII 43, se scan

60

16.

Brev stemplet TA Grasbakken 18 10 43.. Flott

50

17.

Premieregning stemplet SL Nyborg -9 VIII 43

30

18.

Brev stemplet IIA Masjok 23-8-46

40

19.

Logokonv. S. Sørensen St. Torskefjord i Laksefjord stemplet IIA Store Torskefjord 12-2-47, Flott

100

20.

Brev stemplet IIA Vestfinnmark B -8-1-49

40

21.

Brev stemplet SL Sirma 31 X 49

40

22.

Brev stemplet IIA Leirpollskogen 28-3-51

50

23.

Kort Nordkapphorn stemplet IIA Vestfinnmark C -3-6-51, flott frankering

40

24.

Brev stemplet SL Vestertana -5 VII 55

40

25.

Brev stemplet IIA Vestfinnmark B 12-10-55

40

26.

Brev stemplet TA Langfjorddalen 16 12 59

40

27.

Brev stemplet TA Grense-Jakobselv 25-8-61

50

28.

Logokonv. Petter Gagama, Hammerfest stemplet I22 Trondheim-Kirkenes E -3-5-62

30

29.

5 stk logokonvolutter alle stemplet i Vadsø… se bilde

60

30.

5 stk logokonvolutter alle stemplet i Vadsø… se bilde

60

31.

4 stk logokonvolutter alle stemplet i Karlebotn… se bilde

50

32.

3 stk logokonvolutter alle stemplet i Nesseby… se bilde

40

33.

3 stk logokonvolutter alle stemplet i Nyborg… se bilde

30

34.

Logokonvolutt Bjørkly Revefarm Nesseby stemplet Trondheim 9.9.32 og sendt til Nesseby

25

35.

3 stk logokonvolutter alle stemplet i Seida.. se bilde

40

36.

3 stk logokonvolutter alle stemplet i Tana… se bilde

30

37.

2 stk logokonvolutter alle stemplet i Bonakas… se bilde

25

38.

3 stk logokonvolutter alle stemplet i Kirkenes… se bilde

30

39.

2 stk logokonvolutter alle stemplet i Vardø… se bilde

20

40.

6 stk logokonvolutter stempl. Nordvågen, Karasjok, Hammerfest, Repvåg og 2 Kjøllefjord.. bilde

60

 

Diverse annet.. J

 

41.

Fargekort av Eidsvoldsbygningen stemplet SL Gapøy 30 IX 13, Kaafjord i Troms… FLOTT

60

42.

Logokonv. Harstad Canning Co stemplet maskinst Harstad 6 XI19.40E

30

43.

Brevkort L.A.Meyer, Mo stemplet SL Sandnessjøen -7 VIII 20

30

44.

Logokonv. Hessevik Ysteri, Nordfjord stempl. SL Ytre Nordfjord 25 IV 21

40

45.

Logokonv. Oluf Bjørneseth&Co A/S Bergen stempl. SL Nordland D 15 III 22

40

46.

Logokonv. Hotel Victoria, Haugesund stempl. SL Nordlands Posteksp. I -5 III 30, blått kryss på.

40

47.

Brev stemplet Feltpostkontor No 9 10 VI 49

30

48.

FDC Postgangen til Nord Norge stemplet Sjøkontakt Trondheim-Hammerfest 20.5.63

50

49.

Brev stemplet Sjøkontakt Tønsberg-Kirkenes 5.5.65

75

50.

Brev fra A. Thune-Larsen stempl. IIA Trondheim Kirkenes P 12 3 71 og I22 Trondheim-Kirkenes P 12-3-71 sdamt blått linjestempel M/S Rangvald Jarl

30

51.

Kart med Dampskibet Varanger med blått stempel «Vadsø Toldopsyn» se scan… se bilde

100

52.

Vesteraalens Dampskibsselskab fra «Vardø» med «Vesteraalen» se scan, flott… se bilde J

100

53.

Kart fra Bergen med Dampskibet «Erling Jarl» (blått linjestempel) se bilde

100

54.

Kart fra Kristiania med Dampskibet «Kong Erik» (blått linjestempet) se bilde

100

55.

Kart fra Kristiania med Dampskibet «Haakon Jarl» (blått linje stempel) se bilde

100

56.

Kart fra Trondhjem med Dampsk.. «Sigurd Jarl» (blått linjestempel) se bilde

100

 

Postkort Finnmark.. J

 

57.

Mappe med Kildahl Olsen postkort fra Vadsø, 4 kort igjen i mappen (No.243, 247, 250, 251), bilde.

500

58.

Postkort småf. s/h Vadsø, Kildahl Olsen No.250 - postgått 1923 med frimerket fjernet. 

150

59.

Postkort s/h  småform. Vadsø (Mittet 26) stemplet Vadsø 23 XI 24

125

60.

Postkort småf. s/h Vardø kirke (Skandinavia kunstforlig) stemplet Nordlands Posteksp. N 21 XII 14

125

61.

Postkort småf. s/h Gargia fjeldstue (G.Hagen 243) skrevet bak men ikke postgått

150

62.

Postkort småf. s/h Parti af Nyborg (Edv. Opdahl No.263) ubrukt

150

63.

Postkort småf. s/h Parti af Nyborg (Edv. Opdahl No.265) ubrukt

150

64.

Postkort småf. s/h Skoganvarre (ukjent utgiver) ubrukt

150

65.

Postkort Norge. Fuglebjerg småf. s/h (Mittet 1/62) ubrukt

100

66.

Postkort m/udelt bakside «Hilsen fra Nordlige Norge» med Vardø, Nordkapp, Svolvær stemplet SL Sortland -4 IX 06 (skrift på fremside) småf. farge

350

67.

Postkort m/udelt bakside «Hilsen fra Vardø» (O.Østlyngen, Alten 13) stempl. SL Vardø 29 XI 99 

350

68.

Postkort småf. farge «Fra Langvandet. Pasvikelven» stempl. Nordlands Postexp F 24 XII 12

150

69.

Postkort småf. farge «Langfjorden, Sørvaranger» (Mittet No.1) ubrukt

150

70.

Postkort småf. s/h Fra Kirkenes (Eneret Magnor Nilsen)

150

71.

Postkort småf. s/h Langfjorden m Storfjeldet, Sør-Varanger (Magnor Nilsen 51) ubrukt

150

72.

Postkort småf. s/h Kirkenes (Sverre Andersen) ubrukt

150

73.

Postkort småf. s/h Nesseby (Mittet 3016/2) ubrukt

125

74.

Postkort småf. s/h Fra Berlevåg (Enerett Berlevåg Bokhandel) ubrukt

350

75.

Postkort småf. s/h Fra Tana (KO. PRO. FA.) ubrukt men litt bølge på langs av kortet… se bilde

125

76.

Postkort småf. s/h Tanaelven Polmak (Foto O.I.Nodland 5) ubrukt

125

77.

Postkort småf. s/h Karasjokveien ved Skoganvarre (Einar Isaksen, Karasjok 28) ubrukt

150

78.

Postkort s/h storf. Nesseby (A. Norrønafly 15649) ubrukt

50

79.

Postkort s/h storf. Amtmannsgamme Varangerbotn (ukjent utgiver) stemplet Nyborg 21.12.64

40

80.

Postkort s/h storf. Finnmark. Tana Bru (Normann 18-13-2) ubrukt

50

81.

Postkort s/h storf. Norge. Sjursjok, Tana (Mittet 3013/5) ubrukt

50

82.

Postkort s/h storf. Karasjok Gjestgiveri (Normann 18-11-3) ubrukt

60

83.

Postkort s/h storf. Karasjok Gjestgiveri Spisesalen (Normann 18-11-4) ubrukt

50

84.

Postkort s/h storf. Altaelv ved Elvebakken (A. Johansen) ubrukt

40

85.

Postkort s/h storf. Altabro, Alta (A. Johansen) ubrukt

40

86.

Postkort s/h storf. Karasjok kirkested (S. E. 1947) ubrukt

50

87.

Postkort s/h storf. Sør-Varanger. Neiden (Mittet S. 17) ubrukt

50

88.

Postkort s/h storf. Sør-Varanger. Parti av Sandnes (Mittet S. 6) ubrukt

50

89.

Postkort s/h storf. Vardø (Mittet 127) stemplet Vardø 18.12.70

40

90.

Postkort s/h storf. Norge, Nordkapp (Mittet Nr. 14) ubrukt

30

91.

Postkort s/h storf. Norge. Hurtigruten runder Nordkapp i midnattsol  (Eberh. B. Oppi  3218-S)

30

92.

Postkort s/h storf. Norge. Seida i Tana (Mittet 3013/2) ubrukt

50

93.

Postkort s/h storf. Vadsø (enerett Henry Hansen) bilde fra gjenreisninga av byen, ubrukt

100

94.

Postkort s/h storf. Vadsø (enerett Henry Hansen) bilde fra gjenreisninga av byen, ubrukt

100

95.

Postkort s/h storf. Vadsø (Mittet 137) ubrukt

75

96.

Postkort s/h storf. Vadsø (enerett Henry Hansen) bilde av nye rådhuset etter gjenreisninga, ubrukt

75

97.

Postkort s/h storf. Vadsø (Mittet 135) ubrukt

75

98.

Postkort s/h storf. Vadsø (enerett Henry Hansen) bilde fra kai mot vest, ubrukt

50

99.

Postkort farge Karasjok Gjestgiveri (Mittet 1460/30) ubrukt

30

100.

Postkort farge Finnmarksvidda med gamleveien over Bæskades (Aune F-2085-4) ubrukt

50

101.

Postkort Interiør fra Karasjok kirke (Aune F-503-0) ubrukt

30

102.

Postkort farge Leif Johnsen Gjestgiveri Rustefjelbma Tana (Mittet 2024/28)

30

 

Postkort andre steder.. J

 

103.

Postkort farge Jotunheimen poststemplet Nesseby og Oslo i 1948, artig.. se scan av bakside

40

104.

Postkort s/h storf. Norge. Torskefiske (Mittet Nr. 24) ubrukt

30

105.

Postkort s/h storf. Norge. Fisken sløyes (Mittet Nr. 25) ubrukt

30

106.

Postkort s/h småf. Svolvær (Eneret Norm. Krystad 3) ubrukt

75

107.

Postkort s/h småf. Tromsø Sykehus Funksjonærboligen (Abels Kunstforlag, Oslo 2) ubrukt

75

108.

Postkort s/h småf. Fra Gibostad (Eneret foto O. Skarbö Kr.a. No.2681) ubrukt

75

109.

Postkort s/h småf. Tromsøtind og Prestevannet (Abels Kunstforlag, Oslo 55) ubrukt

60

110.

Postkort s/h småf. Trondenes kirke (Mittet 1/95) postgått Tromsø 22 VIII 31.. noen bretter i bildet

50

111.

Postkort s/h storf. Finnsnes (K. Harstad kunstforlag 9 X 18) postgått

50

112.

Postkort s/h storf. Norge. Trollfjord (Mittet Nr. 1) ubrukt

30

113.

Postkort s/h storf. Lofoten, Innseilingen til Svolvær (Normann 15/501), Stamsund 27 VII 46)

30

114.

Postkort s/h storf. Bardu - utsikt over Sætermoen (Normann 15/107), Tr.heim-K.nes V  29-8-50

50

115.

Postkort s/h storf. Ofotbanen, Narvik (Mittet Nr. 105) ubrukt

50

116.

Postkort s/h storf. Nord-Norge. Troms. Kvænangen (Nordmann 17-33-4) ubrukt

50

117.

Postkort s/h storf. Bodø. Landego med midnattsol (Mittet Nr. 21) ubrukt

50

118.

Postkort s/h storf. Andenes. Bleikskleven ( Mittet Nr. 17) ubrukt

50

119.

Postkort s/h småf. Oulujoki. Uleälv (Turistföreningen i Finland 565) ubrukt

30

120.

Postkort s/h småf. Myrlandskap i Sodankylä (Turistföreningen i Finland 127) ubrukt

30

121.

Postkort s/h småf. Inari. Juutuanjoki/Jäniskoski (Turistföreningen i Finland 92) ubrukt

30

122.

Postkort s/h småf. Soria Moria restaurant, Vogtsgate Oslo (S.Gran 908) stempl. Oslo 1930

50

123.

Postkort storf. Nissegutt på konglehest (Vigdis Rojahn serie 202) stempl. Trondheim 12.2.42

50

 

Sent innkomne objekter.. J

 

124.

Lot med etiketter fra Finnmark, bl.a Brynilen, Sandholmen, Polmak, Torhop mm..

100

125.

Logokonv. Joh. Simonsen, Honningsvaag stempl. SL Søndre Honningsvaag 15 XII 11, se scan

75

126.

Følgebrev fra Hammerfest Apotek stempl. SL Hammerfest 24 IV 22 og Finsnes 27 IV 22

50

127.

Følgebrev fra Utstyrsmagasinet, Kristiania st. Kristiania 5 IV 18 og Havningberg 22 IV 18 bak

50

128.

Følgebrev fra Conrad Langaard st. Kristiania 15 V 18-8-11F og Havningberg 23 V 18 bak

50

129.

Følgebrev fra ES-KI-MO A/S st. Kristiania 3 X 23.8-5F og Havningberg 10 X 23 bak

50

130.

Følgebrev til utlandet stemplet Bureau d`echange d`Oslo/Colis Postaux 23 XII 47 sendt til Danmark, stemplet København Told 27 12 47 og bak Odense ! 28.12.47 (Artig sak)

50

131.

Portofrit brev fra Amtsgartner Jansen Hinna pr. Stavanger stempl. SL Hinna 4 XII 11 (innhold), scan.

40

132.

Brev stemplet IIL Stamsund 9 XI 11 (innhold)… se scan

30

Auksjonsreglene:
Vi ønsker budene i følgende bud-intervaller:
Under kr. 30,- med 2 kroners intervall, mellom 30,- og 100,- med 5 kroners, mellom 100,- og 250,- med 10 kroners, mellom 250,- og 500,- med 25 kroners, mellom 500,- og 1000,- med 50 kroners og bud over 1000,- med intervall på 100 kroner…
I tillegg så tilkommer en provisjon på 10% av tilslagssummen, samt porto/pakking for utsendelse til de som ikke er tilstede på auksjonen og skal ha tilslagene tilsendt med post.
Budene for denne auksjonen sendes:
Vadsø filatelistklubb v/Nils Ingvar Laiti, Bietilæveien 7A, 9801 Vadsø.
Budene kan og gis på mobil: 930 53814, eller min e-mail: nilsingvar59@gmail.com

Frist er fredag 28.mai på mobil eller e-mail, pr post må vi ha den i god tid innen auksjonens start som blir ca. kl. 16.00 under fellesmøtet J
Hvis fellesmøtet ikke kan arrangeres grunnet Covid-19 regler så blir auksjonen på søndag 30.mai etter kl. 18.

 

Nils Ingvar Laiti