Vadsø filatelistklubb

Resultatliste - Vårauksjonen 26. mai 2018

Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag
6.         425,-               7.         325,-               8.         300,-               9.         100,-
11.       475,-               15.       160,-               16.       90,-                 17.       220,-
18.       200,-               19.       120,-               20.       230,-               21.       170,-
22.       125,-                24.       1900,-             26.       65,-                 28.       110,-
30.       475,-               32.       60,-                 36.       45,-                 37.       55,-
38.       120,-               39.       190,-               40.       50,-                 41.       150,-
42.       240,-               45.       250,-               48.       100,-               52.       20,-
55.       65,-                 58.       50,-                 59.       30,-                 60.       30,-
61.       150,-               64.       80,-                 65.       40,-                 70.       30,-
73.       35,-                 80.       30,-                 82.       130,-               84.       40,-
86.       100,-               87.       100,-               92.       100,-               96.       100,-
99.       150,-               108.     160,-               109.     250,-               111.     250,-
112.     210,-               114.     55,-                 115.     50,-                 123.     55,-
124.     70,-                 125.     15,-                 126.     15,-                 127.     55,-
129.     15,-                 131.     15,-                 136.     25,-                 148.     120,-
151.     25,-                 152.     30,-                 153.     25,-                 154.     25,-
155.     25,-                 156.     40,-                 157.     75,-                 158.     40,-
159.     35,-                 160.     35,-                 161.     35,-                 162.     25,-
163.     40,-                 164.     40,-                 165.     30,-                 166.     35,-
167.     30,-                 168.     25,-                 169.     40,-                 170.     30,-
171.     40,-                 172.     25,-                 173.     40,-                 174.     35,-
175.     35,-                 176.     10,-

Dette var alt etter vår auksjon 26.05.18

Nils Ingvar Laiti