Vadsø filatelistklubb

Resultatliste auksjonen under «Vadsø 2019» 25. mai 2019

Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag
1          200                  2          310                  4          300                  5          200
7          325                  8          100                  9          100                  11        150
12        75                    14        175                  15        150                  17        100
20        50                    21        30                    22        75                    24        150
25        100                  26        40                    27        30                    28        140
29        75                    30        20                    31        50                    34        150
37        30                    40        475                  41        30                    43        50       
48        61                    50        210                  51        100                  54        75
55        75                    59        50                    61        50                    64        50
65        50                    72        66                    74        100                  75        180
77        165                  79        100                  80        130                  81        100
82        50                    86        80                    92        50                    93        50
95        40                    96        120                  97        60                    99        75
100      75                    101      75                    103      75                    104      165
105      165                  106      165                  107      165                  108      280
110      165                  111      200                  115      50                    117      110
118      55                    119      66                    120      88                    121      50
123      30                    124      50                    137      50                    138      50
139      275                  140      350                  141      275                  142      275
145      25                    146      25                    147      25                    148      25
149      25                    150      50                    151      100                  152      100
153      210

           

Dette var alt etter vår utstillings auksjon J

Nils Ingvar Laiti