Vadsø filatelistklubb

Resultatliste auksjonen på Julemøtet 11. desember 2021

Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag
1.         425                  2.         400                  3.         170                  4.         50
5.         50                    7.         275                  8.         160                  9.         110
10.       110                  11.       30                    12.       30                    13.       210
14.       85                    15.       25                    16.       75                    17.       95
18.       50                    19.       75                    22.       100                  24.       95
27.       110                  28.       50                    29.       160                  30.       50
31.       120                  32.       110                  34.       30                    35.       25
36.       25                    37.       39                    38.       100                  41.       100
43.       50                    45.       100                  46.       100                  47.       160
51.       75                    53.       80                    54.       40                    55.       40
59.       80                    61.       40                    63.       30                    65.       40
66.       80                    69.       30                    70.       30                    71.       20
72.       55                    74.       20                    75.       20                    76.       55
80.       60                    82.       80                    83.       50                    85.       50
88.       30                    90.       30                    93.       20                    94.       25
95.       20

                       

Dette var alt etter vår juleauksjon 11.12.21.

Nils Ingvar Laiti